Foreldreundersøkelse: oppfølging og svarprosent

Barnehagene kan følge med på svarprosent ved å logge på portalen. Der kan barnehagene også se om noen utsendelse har feilet. Les mer om utsendelsene her:

Så langt har det vært to utsendelser for brukerundersøkelsen:

  • 23.10: Alle foreldre som var registrert som respondenter fikk e-post eller sms med lenke der de kan besvare undersøkelsen. Var e-post registrert fikk de e-post. Manglet e-post fikk de informasjon på sms. Ca. 10% av utsendelsene feilet, oftest på grunn av feil i e-postadresser. Disse er markert med røde konvolutter i løsningen.
  • 27.10: Ny utsendelse til nyregistrerte respondenter og til respondenter der e-post eller telefonnummer var blitt rettet opp.

Planlagte utsendelser:

  • 30.10: Ny utsendelse til nyregistrerte respondenter og til respondenter der e-post eller telefonnummer var blitt rettet opp.
  • 3.11: Påminnelse til alle respondenter som ikke har svart.
Publisert i Ukategorisert

Følg oss på Twitter