Foreldreundersøkelse er avsluttet

Svarfristen for årets foreldreundersøkelse gikk ut 8.11, og barnehagene vil få tilgang på sine resultater i løsningen i løpet av en dag eller to. Resultater på overordnet nivå vil bli publisert på barnehagenes nettsider i slutten av november.

Her finner du mal for oppfølging av undersøkelsen din barnehage.

Publisert i Brukerundersøkelse

Følg oss på Twitter