Årets hovedopptak

I år er det cirka 8700 søkere med rett til plass i årets hovedopptak. Omtrent 1000 av disse barna er født i september eller oktober, og omfattes av den nye og utvidede retten til plass som er foreslått av regjeringen. I tillegg til barn med rett til plass er det om lag 2500 barn som søker om bytte av barnehage i årets hovedopptak. Tilbud i første opptaksrunde sendes til søkerne 11. april.

Publisert i Opptak

Følg oss på Twitter